anner-cyta-vodafone

Δώρον άδωρον το εμπορικό δικαστήριο;

  10/10/2017 11:46
Δώρον άδωρον το εμπορικό δικαστήριο;

Δώρον άδωρον το εμπορικό δικαστήριο;

  10/10/2017 11:46
Παραδεκτό από όλους τους φορείς πως οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες που υπάρχουν στην Κύπρο για την επίλυση εμπορικών διαφορών δυσκολεύει το επιχειρείν στην Κύπρο και δη λειτουργεί ως ανασταλτικό παράγοντα για διασυνοριακές συναλλαγές. Ουκ ολίγες φορές, τόσο στις συστάσεις του κλιμακίου της τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάνουν λόγω για την ανάγκη βελτίωσης και μείωσης του χρόνου των δικαστικών διαδικασιών για επίλυση εμπορικών διαφορών ή επιβολής των εμπορικών συμφωνιών. 

Μετά την εξαγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόθεση του για σύσταση εμπορικού δικαστηρίου στα πρότυπα του ιρλανδικού μοντέλου, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου» νόμος. Με βάση το άρθρο 11(2) του νομοσχεδίου κάθε Εμπορικός Δικαστής έχει αρμοδιότητα να ακούει και να αποφασίζει πρωτόδικα για οποιαδήποτε διαφορά εμπορικής φύσεως, στην οποία το αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία της επίδικης διαφοράς δεν είναι κατώτερο των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000). 

RELATED ARTICLES


Διαβάστε ακόμα: Στα ύψη το Texas Ratio των κυπριακών τραπεζών

Η εν λόγω ρήτρα του νομοσχεδίου δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους τόσο το ΕΤΕΚ όσο και το ΚΕΒΕ οι οποίοι επιθυμούν όπως μειωθεί το κατώτερο όριο ώστε να εμπίπτουν περισσότερες υποθέσεις στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου και να αποφορτιστούν τα Επαρχιακά Δικαστήρια που εκδικάζουν αστικές υποθέσεις τέτοιας φύσεως. Όπως μας αναφέρθηκε με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εμπορικών διαφορών που το ύψος τους ξεπερνά τα €2 εκατ. 

Μάλιστα το ΕΤΕΚ προχώρησε και στην αποστολή σχετικής επιστολής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με ημερομηνία τις 3 Οκτωβρίου στην οποίαν χαιρετίζει μεν την εν λόγω ενέργεια για δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση ου στόχου για ενδυνάμωση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως διεθνούς κέντρου επίλυσης εμπορικών διαφορών, σημειώνει δε «πως ο προτεινόμενος περιορισμός της δικαιοδοσίας του υπό ίδρυση εμπορικού δικαστηρίου υποθέσεων των οποίων η επίδικη διαφορά είναι μεγαλύτερη των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν αναμένεται να συμβάλει στον ευρύτερο και ίσως επιτακτικότερο στόχο της βελτίωσης της επίδοσης επιβολής συμβάσεων εμπορικής φύσης στη Δημοκρατία». 

Παράλληλα, το ΕΤΕΚ αναφέρει στην επιστολή του πως «αναγνωρίζει πως  κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προς την ορθή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβανομένης και της θεσμοθέτησης του θεσμού του διαμεσολαβητή αλλά και των διαδικασιών για την αδειοδότηση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών». 

Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν καθώς επιβεβαιώνεται εν μέρει και από την πολύ πρόσφατη έκθεση Global Competitiveness Index 2017-2018 του World Economic Forum όπου η Κύπρος καταλαμβάνει την 85η θέση (συγκρινόμενη με 137 οικονομίες) στην υποενότητα Efficiency of legal framework in settling dispute. 

Συνεπώς το ΕΤΕΚ στην επιστολή του ζητά όπως ο προτεινόμενος πήχης του υπό αναφορά περιορισμού μελετηθεί περαιτέρω και «τύχει πρόσθετου προβληματισμού υπό το πρίσμα και του ζητήματος που έχουμε αναδείξει. Εφόσον δεν υπάρχουν απροσπέλαστα εμπόδια ή και δυσκολίες η εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι η επέκταση της δικαιοδοσίας του προτεινόμενου εμπορικού δικαστηρίου για κάθε διαφορά εμπορικής φύσης μεγαλύτερη των 200 χιλιάδων ευρώ». 

Παράλληλα, το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει στην επιστολή του πως μια ορθολογική προσέγγιση για την βελτίωση της επίδοση της Δημοκρατίας στην επιβολή συμβάσεων είναι η ενθάρρυνση του θεσμού της Διαιτησίας αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, κάτι που φαίνεται, όπως σημειώνει, να υιοθετείται και προωθείται ως κρατική πολιτική. 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας